ถึงจะอายุเยอะ ก็ยังต้องการวัคซีน

สิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เชื้อโรคนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เชื้อโรคบางอย่างนั้นได้หายไปจากโลก ในขณะเดียวกันก็มีเชื้อโรคชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ตอนที่นอนดูหนังโป๊XXXญี่ปุ่นก็มีเชื้อโรคเข้าและออกจากร่างกายด้วย ทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด เชื้อโรคบางชนิดที่ภูมิร่างกายของเราไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เพียงพอที่จะป้องกันหรือต่อสู้กับโรคนั้นๆ และทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิตได้ การฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราไม่ควรมองข้าม อย่าคิดว่าร่างกายแข็งแรงเคยได้รับวัคซีนมาบ้างแล้วภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้ไปตลอดชีวิต เดี๋ยวจะอดดูหนังโป๊XXXญี่ปุ่นเพราะสุขภาพแย่ลง
วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
ไม่ใช่เพียงแค่เด็กเท่านั้นที่วัคซีนจะมีความสำคัญเพราะในวัยรุ่นและวัยผู้สูงอายุก็จำเป็น ที่จะต้องได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่ ที่จำเป็นจะต้องฉีดในช่วงอายุ 19 ถึง 64 ปีได้แก่
1. วัคซีนบาดทะยักและป้องกันคอตีบ
จะต้องได้รับการฉีดกระตุ้นทุกๆ 10 ปีอย่างต่อเนื่องจากวัยเด็ก เพราะระดับภูมิคุ้มกันเริ่มจะลดลงตามอายุที่มากขึ้น
2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 เป็นต้นมาเด็กจะได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิด แต่สำหรับผู้ที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535 เมื่อตรวจเลือดแล้วพบว่าไม่มีภูมิคุ้มกันสมควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนี้ เพราะร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีขึ้นมาเองได้นอกจากผู้ที่เคยเป็นโรคนี้มาก่อน แล้ว ภูมิคุ้มกันนี้ก็จะอยู่ได้ตลอดชีวิต และผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีตั้งแต่เด็กโอกาสที่จะหายมีน้อยเชื้อจะอยู่ในร่างกายตลอดไป เรียกว่าเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี เนื้อเยื่อตับมีโอกาสที่จะถูกเชื้อไวรัสทำลายในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอ และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งตับ ร่างกายอ่อนแอจนดูหนังโป๊XXXญี่ปุ่นไม่ไหว
3. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงในผู้ใหญ่ไม่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่โดยตรง เป็นแล้วสามารถหายเองได้ แล้วมีโอกาสที่จะเป็นโรครุนแรง เช่น เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบจะพบได้น้อยแต่ถ้าเชื้อ ไปติดในกลุ่มเด็กหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานน้อยอาจทำให้เสียชีวิตได้ บางคนปวดหัวจนดูหนังโป๊XXXญี่ปุ่นไม่ไหว ในอดีตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นี้จะถูกแนะนำให้กับผู้ที่มีภูมิต้านทานน้อยเท่านั้น แต่ในภายหลังเกิดการระบาดมากขึ้นคนทั่วไปแม้จะไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากได้รับวัคซีนก็เท่ากับเป็นการช่วยลดกลุ่มเสียง ช่วยทำให้การแพร่เชื้ออยู่ในวงที่แคบลง กลุ่มเสี่ยงก็จะสัมผัสกับเชื้อน้อยลงลดโอกาสในการติดเชื้อที่รุนแรงช่วยลดการสูญเสียได้

Posted in: สุขภาพ